Uygulamayı İndir
Lütfen Bekleyiniz.
Uygulamayı İndir
Foneva Portföy Yönetim A. Ş. 2024 Tüm Hakları Saklıdır

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Yatırım fonları, genel olarak sermaye piyasası mevzuatına tabi olan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF)  ise halka açık olmayan, herhangi bir borsada işlem görmeyen şirketlere yatırım yapan fonlardır.

GSYF'ler gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri yatırım fonu yapısını kullanarak yatırımcılar ile buluşturan ve bu işletmelerin kuruluşu ve faaliyete geçmesi için yatırımcılardan uzun vadeli yatırım almasını sağlayan bir fon türüdür. Girişim sermayesi yatırım fonu modelini benimseyen yatırımcılar yenilikçi yaklaşımlar sunan “start-up” boyutundaki şirketleri hedef alır. Kısacası, geleceğin girişimlerine erken aşamada yatırım yapma fırsatı yakalamak isteyenlerin odağında girişim sermayesi yatırım fonları yer alır.

GSYF'ler ayrıca daha geleneksel endüstrilerde faaliyet gösteren, oturmuş bir iş modeline ve daha fazla büyüme potansiyeline sahip olan fakat çeşitli nedenlerle karlılığı düşük olan şirketlere de yatırım yapabilirler. GSYF'ler bu yöntemle özel sermaye şirketlerinin yönetim ve kontrolünü elde edecek oranda sermayedar olarak karlılıklarını ve büyümesini artırmayı hedefler. Bu modelde yatırımcıların temel hedefi yatırımlarını katlayacak derecede kar elde etmekten ziyade, yapısı oturmuş bir işletmeyi tekrardan kar edebilecek pozisyona getirmek ve ardından çıkış yapmaktır.

GSYF’lerin bireysel yatırımcılara sunduğu çeşitli vergi avantajları vardır:

  • 31.07.2024 tarihine kadar alınan GSYF paylarından elde edilecek gelirler için stopaj oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir. Sonrasında edinilecek GYF paylarının efektif stopaj oranı bireysel yatırımcılar için yüzde 10 olacaktır.

  • Yatırımcıların GSYF yatırımlarını 2 yıldan sonra satmaları durumunda gelir vergisi stopajı sıfırdır.

  • Yatırımcıların bu fonlardan elde edecekleri geliri yıllık beyana eklemeleri gerekmez.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Tüm dünyada birikim sahiplerinin alternatif getiri fırsatlarını aradığı bu dönemde Fonmap, Türkiye ve dünyada alternatif yatırım fonlarını demokratize ederek geniş kitlelerin erişimine açmayı, yatırımcıların bu araçlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve erişilmezi erişilir kılmayı amaçlar.